Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Кривенчук Юрій Павлович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Микитин Ігор Петрович
доктор технічних наук, професор Томас Фрьогліх (Thomas Fröhlich)
Спеціальність: 
05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин
Дата захисту: 
31.03.2017
Статус: 
захищена