Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.09

Термін повноважень ради: 
29.12.2014 р. – 29.12.2016 р.
Спеціальності: 
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Голова ради: 

д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович