Вступ 2019: рейтингові списки
 

Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Сабадаш Віра Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
Спеціальність: 
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту: 
06.09.2019
Статус: 
захищена