Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Демидов Іван Васильович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович
Спеціальність: 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту: 
01.12.2017
Статус: 
захищена