Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Кайдан Микола Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Климаш М.М.
Спеціальність: 
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту: 
06.10.2017
Статус: 
захищена

Публічний захист дисертації за посиланням

https://global.gotomeeting.com/join/478993333