Вступ 2019: рейтингові списки
 

Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Нестор Наталія Ігорівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович,
Спеціальність: 
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту: 
01.03.2019
Статус: 
захищена