Вступ 2019: рейтингові списки
 

Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора технічних наук
Автор: 
Семенов Андрій Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Осадчук Олександр Володимирович
Спеціальність: 
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту: 
01.03.2019
Статус: 
захищена