Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алгоритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого використання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Шкілюк Олександр Петрович
Науковий керівник / консультанти: 
к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович
Спеціальність: 
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Дата захисту: 
01.12.2017
Статус: 
захищена