Вступ 2018: рейтингові списки

Архітектурно-планувальна організація громадських будинків і споруд на території рекультивованих кар’єрів (на прикладі Кривбасу)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата архітектури
Автор: 
Руденко Марія Олександрівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор архітектури, професор Ніколаєнко Володимир Анатолійович
Спеціальність: 
18.00.02 – архітектура будівель і споруд
Дата захисту: 
23.06.2017
Статус: 
захищена