Спеціалізована вчена рада Д 35.052.12

Термін повноважень ради: 
13.03.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
Голова ради: 

д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Паляниця Богдан Борисович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття Гебрин-Байди Л.В. 21.06.2018
Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля) Мендель В.Д. 21.06.2018
Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд Смолій К.Б. 30.11.2017
Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту) Досин С.І. 30.11.2017
Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями Джуман Б. Б. 25.11.2016
Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків Ранг Абдулкарим 25.11.2016
Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними Лопушанський О. М. 24.11.2016
Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів Вовк А. І. 24.11.2016
Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі Лук’янченко Ю.О. 27.05.2016
Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів Фис М. М. 27.05.2016
Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань Кухтар Д.В. 26.05.2016
Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж Пішко Ю. Р. 26.05.2016
Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об’єктів історичного середовища Четверіков Б.В. 28.12.2015