Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.12

Термін повноважень ради: 
13.03.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
Голова ради: 

д.т.н., проф. Заблоцький Федір Дмитрович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Паляниця Богдан Борисович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій Третяк С.К. 27.06.2019
Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів Лозинський В.А. 27.06.2019
Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії Іванчук О.М. 19.04.2019
Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси Шило Є.О. 19.04.2019
Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку Корлятович Т.Ю. 15.03.2019
Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами Петров С.Л. 15.03.2019
Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості Губар Ю.П. 14.03.2019
Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України Доскіч С.В. 14.03.2019
Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття Гебрин-Байди Л.В. 21.06.2018
Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки стану ерозійних процесів (на прикладі Волинського Опілля) Мендель В.Д. 21.06.2018
Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд Смолій К.Б. 30.11.2017
Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту) Досин С.І. 30.11.2017
Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями Джуман Б. Б. 25.11.2016
Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків Ранг Абдулкарим 25.11.2016
Побудова моделей гравітаційного поля землі за супутниковими даними Лопушанський О. М. 24.11.2016
Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів Вовк А. І. 24.11.2016
Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі Лук’янченко Ю.О. 27.05.2016
Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів Фис М. М. 27.05.2016
Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань Кухтар Д.В. 26.05.2016
Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж Пішко Ю. Р. 26.05.2016