Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори європи за даними гнсс-вимірів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Вовк Андрій Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Третяк Корнилій Романович
Спеціальність: 
05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
24.11.2016
Статус: 
захищена