Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Автоматизоване оновлення на топографічних картах дорожніх мереж іраку з використанням космічних знімків

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ранг Абдулкарим Абдаллах Абдаллах
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович
Спеціальність: 
05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
25.11.2016
Статус: 
захищена