Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Петров Сергій Леонідович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність: 
05.24.01–геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту: 
15.03.2019
Статус: 
захищена