Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.13

Термін повноважень ради: 
15.04.2014 р. – 15.04.2017 р.
Спеціальності: 
01.04.07 Фізика твердого тіла (технічні науки)
05.27.01 Твердотільна електроніка
05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Голова ради: 

д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович

Вчений секретар: 
д.ф.-м.н., проф. Заячук Дмитро Михайлович