Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Іванюк Христина Богданівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Спеціальність: 
05.27.01 – Твердотільна електроніка
Дата захисту: 
31.03.2016
Статус: 
захищена