Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Пекінчак Ольга Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор хімічних наук, професор Василечко Леонід Орестович
Спеціальність: 
01.04.07 – фізика твердого тіла
Дата захисту: 
06.04.2017
Статус: 
захищена