Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.17

Термін повноважень ради: 
07.10.2015 р. – 07.10.2017 р.
Спеціальності: 
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
Голова ради: 

д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Холод Петро Федорович