Міцність та деформативність залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів, підсилених залізобетонною обоймою при дії навантаження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Країнський Павло Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович
Спеціальність: 
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту: 
01.04.2016
Статус: 
захищена