Міцність та деформативність дощатоклеєних балок армованих склопластиковою та базальтовою арматурою

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Сурмай Михайло Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович
Спеціальність: 
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту: 
31.03.2016
Статус: 
захищена