Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.18

Термін повноважень ради: 
04.07.2014 р. – 04.07.2017 р.
Спеціальності: 
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.21 Системи захисту інформації
Голова ради: 

д.т.н., проф. Дудикевич Валерій Богданович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович

Вчений секретар: 
д.т.н, проф. Пархуць Любомир Теодорович