Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада К 35.052.19

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.12 Філософія права
Голова ради: 

д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович

Заступники голови: 

д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович

Вчений секретар: 
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення Василів С. С. 28.02.2017
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації Зільник Н. М. 28.02.2017
Судова практика як джерело права Слотвінська Н. Д. 27.02.2017
Правова ідентичність особи Парута О. В. 27.02.2017
Математична культура юриста: філософсько-правовий аспект Граб М. І. 29.12.2016
Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри Романова А. С. 29.12.2016
Адміністративний суд в системі державних органів України Пипяк М. І. 28.12.2016
Адміністративна відповідальність в адміністративному праві україни: сучасне розуміння, нові підходи Крижановська В. А. 28.12.2016
Заборона дискримінації: загальнотеоретичне дослідження Равлінко З. П. 21.11.2016
Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження Кожан В. В. 21.11.2016
Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження Білас А. І. 04.10.2016
Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір Стахура Б.І. 04.10.2016
Прaвoве виховання прaцiвникiв OВС: теoретикo-правовий вимiр Андрусишин Р. М. 30.09.2016
Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні Цьвок М. С. 30.09.2016
Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки Шмігельська Н. О. 04.07.2016
Становлення судової системи України (1991 – 2012 рр.): історико-правовий аспект Охотницька Н. В. 04.07.2016
Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект Семенюк І. Я. 22.06.2016
Становлення і розвиток зобов’язального права на території Західної України у складі Польщі (1921–1939 рр.) Царук О. В. 22.06.2016
Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України Данчул О. С. 21.06.2016
Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України Волоско Я. О. 21.06.2016