Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Спеціалізована вчена рада К 35.052.19

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.12 Філософія права
Голова ради: 

д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович

Заступники голови: 

д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович

Вчений секретар: 
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження) Ярмол Л.В. 05.03.2019
Істина у праві: гносеологічний вимір Левицька О.В. 05.03.2019
Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти Легенький М.І. 28.01.2019
Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині (1875–2015 рр.) Грекул-Ковалик Т.А. 10.12.2018
Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку Налуцишин В.В. 10.12.2018
Становлення та розвиток філософсько-правових ідей в Галичині (сер. ХІХ – ХХ ст.) Вовкович У.В. 30.10.2018
Становлення і еволюція трудового права на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) Маланій О.Я. 30.10.2018
Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико-правовий вимір Церковник С.І. 29.10.2018
Юридична реальність як онтогносеологічна форма існування права (філософсько-методологічний аналіз) Бернюков А.М. 29.10.2018
Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри Гоменюк З.П. 19.09.2018
Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір Маськовіта М.М. 19.09.2018
Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці ХІХ - поч. ХХІ ст. Кравців О.Р. 26.06.2018
Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення Козюренко Р.С. 26.06.2018
Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації Коваль О.Я. 30.03.2018
Застосування медіації в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід Шинкар Т.І. 30.03.2018
Правова природа інвестиційних відносин: фінансово-правове регулювання Бліхар М.М. 06.03.2018
Метаантропологія менталітету: правовий вимір Коваль І. М. 06.03.2018
Судове рішення в адміністративному процесі Труш М.І. 27.12.2017
Участь громадськості у здійсненні публічної влади: теоретико-правове дослідження Зарічний О.А. 26.12.2017
Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз Савенко В.В. 26.12.2017