Вступ 2019: рейтингові списки
 

Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Білас Андрій Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Камінська Наталія Василівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
04.10.2016
Статус: 
захищена