Вступ 2019: рейтингові списки
 

Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Церковник Степан Іванович
Науковий керівник / консультанти: 
к.ю.н., доц. Забзалюк Дмитро Євгенович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
29.10.2018
Статус: 
захищена