Вступ 2019: рейтингові списки
 

Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Цьвок Мар’яна Степанівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
30.09.2016
Статус: 
захищена