Вступ 2019: рейтингові списки
 

Профілактика адміністративних правопорушень Державною службою охорони при МВС України

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Данчул Олександр Сергійович
Науковий керівник / консультанти: 
д. ю. н., професор Бортник Надія Петрівна
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
21.06.2016
Статус: 
захищена