Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Концепція правової держави Б. Кістяківського: філософсько-правові виміри

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Гоменюк Зоряна Петрівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність: 
12.00.12 – філософія права
Дата захисту: 
19.09.2018
Статус: 
захищена