Філософсько-правова концепція української полемічної літератури

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Колич Ольга Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович
Спеціальність: 
12.00.12 – філософія права
Дата захисту: 
30.06.2017
Статус: 
захищена