Вступ 2018: рейтингові списки

Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угоській імперії: історико-правовий вимір (на матеріалах Східної Галичини 1867-1918 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Коритко Лілія Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
26.10.2017
Статус: 
захищена