Вступ 2019: рейтингові списки
 

Діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Козюренко Ростислав Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
26.06.2018
Статус: 
захищена