Вступ 2019: рейтингові списки
 

Істина у праві: гносеологічний вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Левицька Оксана Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність: 
12.00.12 – філософія права
Дата захисту: 
05.03.2019
Статус: 
захищена