Вступ 2019: рейтингові списки
 

Становлення і еволюція трудового права на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Маланій Оксана Ярославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
30.10.2018
Статус: 
захищена