Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Присяга працівника ОВС України: історико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Маськовіта Марія Миколаївна
Науковий керівник / консультанти: 
к.ю.н., доц. Гарасимів Олена Іванівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
19.09.2018
Статус: 
захищена