Вступ 2018: рейтингові списки

Юридичні засоби формування колективної правосвідомості

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Муж Валерій Вікторович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
22.06.2017
Статус: 
захищена