Вступ 2019: рейтингові списки
 

Становлення судової системи України (1991 – 2012 рр.): історико-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Охотницька Наталія Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
к. ю.н., доц. Паньонко Ігор Михайлович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
04.07.2016
Статус: 
захищена