Вступ 2018: рейтингові списки

Детермінанти поведінки людини: філософсько-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Панчишин Руслан Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність: 
12.00.12 – філософія права
Дата захисту: 
23.06.2017
Статус: 
захищена