Вступ 2019: рейтингові списки
 

Роль органів державної влади у забезпеченні прав людини і громадянина в демократичному суспільстві: теоретико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Стахура Богдан Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
04.10.2016
Статус: 
захищена