Вступ 2019: рейтингові списки
 

Адміністративно-правове регулювання трудової міграції в умовах трансформації економіки України

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Волоско Ярина Олегівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., професор Бортник Надія Петрівна
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
21.06.2016
Статус: 
захищена