Вступ 2019: рейтингові списки
 

Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора юридичних наук
Автор: 
Ярмол Лілія Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
05.03.2019
Статус: 
захищена