Вступ 2018: рейтингові списки

Обов’язки особи: теoретикo-прaвoвий вимiр

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Юрчак Ірина Романівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
23.06.2017
Статус: 
захищена