Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.21

Термін повноважень ради: 
12.05.2015 р. – 12.05.2017 р.
Спеціальності: 
05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
Голова ради: 

д.т.н., доц. Микийчук Микола Миколайович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Івахів Орест Васильович

Вчений секретар: 
д.т.н., доц. Бубела Тетяна Зіновіївна