Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань сонячних перетворювачів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Василиха Христина Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Яцук Василь Олександрович
Спеціальність: 
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту: 
30.11.2017
Статус: 
захищена