Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада К 35.052.20

Термін повноважень ради: 
12.05.2015 р. – 12.05.2017 р.
Спеціальності: 
05.22.02 Автомобілі та трактори
Голова ради: 

д.т.н., проф. Гудз Густав Степанович

Заступники голови: 

д.т.н., доц. Крайник Любомир Васильович

Вчений секретар: 
к.т.н., інж. Боднар Микола Федорович