Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Поліпшення показників автомобіля шляхом впливу на робочі процеси дизеля при роботі на суміші палив

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Галущак Олександр Олександрович
Науковий керівник / консультанти: 
доктор технічних наук, професор Поляков Андрій Павлович
Спеціальність: 
05.22.02–автомобілі та трактори
Дата захисту: 
29.03.2017
Статус: 
захищена