Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Спеціалізована вчена рада К 35.052.22

Термін повноважень ради: 
13.07.2015 р. – 13.07.2017 р.
Спеціальності: 
21.06.01 Екологічна безпека
Голова ради: 

д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович

Заступники голови: 

д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович

Вчений секретар: 
к.т.н, доц. Сабадаш Віра Василівна