Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Спеціалізована вчена рада К 35.052.22

Термін повноважень ради: 
24.10.2017 р. – 24.10.2020 р.
Спеціальності: 
21.06.01 Екологічна безпека
Голова ради: 

д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович

Заступники голови: 

д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович

Вчений секретар: 
к.т.н, доц. Сабадаш Віра Василівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення Фалик Т.С. 15.03.2019
Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах Середа А.С. 25.10.2018
Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем Безсонов Є.М. 27.06.2018
Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому Миляник О.В. 08.06.2018
Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації Бернацька Н. Л. 12.05.2017
Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами Гивлюд А. М. 30.11.2016
Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв Синельніков О. Д. 30.11.2016
Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод Вронська Н. Ю. 05.07.2016
Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд Шандрович В.Т. 26.02.2016