Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Спеціалізована вчена рада К 35.052.23

Термін повноважень ради: 
21.12.2015 р. – 21.12.2018 р.
Спеціальності: 
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Голова ради: 

д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович

Заступники голови: 

д.ю.н., доц. Гула Лев Федорович

Вчений секретар: 
к.ю. н. Якимова Світлана Валентинівна