Вступ 2019: рейтингові списки
 

Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Палюх Андрій Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
кандидат юридичних наук, доцент Благута Роман Ігорович
Спеціальність: 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
13.10.2016
Статус: 
захищена