Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Незнайко Станіслав Володимирович
Науковий керівник / консультанти: 
к. ю. н., доц. Мовчан Роман Олександрович
Спеціальність: 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту: 
08.12.2016
Статус: 
захищена