Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Грицак Христина Михайлівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Гула Лев Федорович
Спеціальність: 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
04.05.2019
Статус: 
подана