Вступ 2018: рейтингові списки

Методика розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Коваль Марія Мирославівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
Спеціальність: 
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту: 
20.10.2017
Статус: 
захищена