Спеціалізована вчена рада К 35.052.24

Термін повноважень ради: 
11.07.2016 р. – 11.07.2019 р.
Спеціальності: 
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
Голова ради: 

д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна

Заступники голови: 

д.пед.н., доц. Козловський Юрій Михайлович

Вчений секретар: 
д.пед.н., доц. Сушенцева Лілія Леонідівна